Hjem

Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3

Skærager

Mørkager

Lodager

Lavager

Velkommen i det mest naturskønne Albertslund

Forening med meninger

 

Grundejerforeningen Vest3 har traditionelt haft bestyrelser med meninger. Utallige er antallet af sager, som enten er blevet fremmet eller forhindret, altsammen til parcelhusejernes bedste.

 

Altid er det sket på et sobert og nøgternt plan, og derfor er Albertslund kommune, og andre instanser, også altid lydhøre for, hvad vi har at sige.

 

Læs mere om bestyrelsen. Klik her

 

Læs mere om generalforsamlingerne og se referater fra tidligere møder, Klik her

 

Grunderjerforeningen Albertslund Vest, Afd.3 er registreret med

CVR nr. 74304419

 

 

Din indsats og din indflydelse

Tak til dig, som støtter op om Grundejerforeningen ved at være aktiv. Måske gør du et stykke arbejde for foreningen. Måske møder du op til generalforsamlingen. Og måske bemærker du blot, hvad andre medlemmer har vedtaget på generalforsamlingen ved at gennemlæse og notere dig indholdet i referatet.

Du kan også vælge, blot at bo i vort kvarter uden at yde dit. Det er dit valg, og det er du naturligvis fri til at gøre. Men forvent ikke at få indflydelse, hvis du ikke gør noget for fællesskabet. Indflydelsen kommer, hvis du yder dit bidrag. Og så lytter vi gerne til lige netop dine ønsker for vores fælles fremtid.

 

Vi bor lige midt i naturen. Og engang imellem gør den væsen af sig. Her er billeder og små videoer til dig i form af en naturoplevelse fra en oktoberdag i 2014, hvor de nye, våde enge kom til at stå deres prøve, Klik her

Vi passer på hinanden

Her i Vest3 kan du få lov at være dig selv, eller du kan søge fællesskabet, nøjagtig, som det passer dig. Blot skal du også være opmærksom på, at vi har nogle fælles regler, der står beskrevet i Lokalplanen. Overholder vi dem, har vi nemlig også i fremtiden et velplejet område med et grønt look, som er naturens port fra eng og skov i Egelundparken og ind i beboet område.

 

Vest3 er helt uden gennemkørende trafik. Det gør, at områdets børn også finder på at bruge sidevejene, eller stikvejene, som de hedder her, som legeplads.

Det ved vi, og vi passer godt på vore børn.

 

Læs mere om området og naturen, Klik her.

Nye fliser, følg med her

 

November 2016:

Vi har afgivet ordre på 1,5 kilometer asfaltbræmme samt på foregående vinterreparation, hvor der er størst kant imellem asfalt og fliser. Dette sidste for at undgå, at nogen falder på kanten. Da temperaturen nu er for lav, vil asfaltbræmmen blive lagt på til foråret.

Oktober 2016: Fliseprojektet er ved at være slut efter udbedring af de sidste reklamationer. Det er bestemt, at vi nu også lægger ny asfalt i en bræmme, som skæres i den nuværende asfalt ud imod vejen. Dermed bliver der ingen højdeforskel imellem de nye fliser og asfalten. Samtidig frostsikres asfalten ved at hindre nedsivende fugt, som kan fryse til og dermed ødelægge asfaltbelægningen. Se eventuelt også tidligere beboerspørgsmål og bestyrelsens svar, Klik her

 

Ny affaldsordning kommer 1. oktober 2016

 

Så er den endelige affaldsordning klar.

Se mere om, hvad der kommer til at ske i oktober 2016, hvor planen indføres.

 

Læs og se billeder af ordningen, Klik her

 

Oversigt over, hvordan du sorterer:

Pap, Farligt affald, Papir/Plast, Madaffald/Restaffald, Glas/Metal, Klik her

 

 

Godt råd: Madaffald sorteres i nedbrydelige majs-plastposer, som udleveres af kommunen. Sørg for at lukke poserne ved at binde en knude foroven for at undgå lugt og fugt. Det kan være en god ide at bruge to poser ad gangen, især umiddelbart efter en tømning.

Parkering på fortovet ??

 

Se reglerne om parkering i Albertslund, som borgmesteren har signeret i august 2014, Klik her


  

Copyright © All Rights Reserved - Vest3.dk er udviklet og vedligeholdt af Niels Schjødt-Hansen for Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3