Bestyrelsen

Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3

Bestyrelsens sammensætning

Grundejerforeningens bestyrelse er udelukkende sammensat af frivillig arbejdskraft, som hovedsagelig drives af arbejdsglæden ved at tjene fællesskabet. Reglerne for bestyrelsesarbejdet følger vedtægterne, hvorfor bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, hvorimod suppleanter og revisorer vælges for et enkelt år.

Bestyrelse og suppleanter vælges og/eller genvælges under den årlige generalforsamling, som traditionelt finder sted en torsdag i begyndelsen af marts måned.

 

 

Generalforsamlingens afholdelse

 

Tidligere formand igennem 14 år, Lars Buch Jensen, er her i gang i 2013 med sin sidste - Formandens årlige beretning

 

Man møder naboerne under hyggelig former. Her ses til højre den første og mange-årige formand Steen Bender

 

Uden mad og drikke ....

Der serveres højt belagt smørrebrød med øl og vand

Kontakt bestyrelsen

Enhver er naturligvis velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. Find gerne rette person i oversigten over "Tovholdere" i rubrikken til højre på denne side. Formanden kan også altid kontaktes, hvis det foretrækkes.

Henvendelser, som berører navngivne personer, skal have en afsender, for at kunne behandles. Man kan dog vælge at være anonym, hvis der er tale om skønnede overtrædelser af Lokalplanen.

 

Lokalplan overtrædelser

Hvis man mener, at Lokalplanen skønnes at være overtrådt, kan man kontakte bestyrelsen. Hvis bestyrelsen er enig i den skønnede overtrædelse, vil der blive åbnet en sag i Albertslund kommune i henhold til den opgave, kommunen har pålagt alle grundejerforeningernes bestyrelser om at overvåge sådanne overtrædelser.

 

Man kan dog ikke nødvendigvis forvente en tilbagemelding fra bestyrelsen, idet bestyrelsen blot følger med i udviklingen af sagernes udvikling. Men er der konstaterede overtrædelser, som ikke udbedres, vil det f.eks. blive oplyst i forbindelse med et eventuelt salg af parcellen. Og det kan jo have en negativ virkning på den salgspris, man vil kunne opnå.

 

Læs indlægget om Hegnsloven, som bl.a. omfatter lovgivning om hække og store træer, Klik her

 

Skriv en e-mail til bestyrelsen - Klik på e-mail adressen

Formand Niels Schjødt-Hansen: formand@vest3.dk

Kasserer Lars Jensen: kasserer@vest3.dk

Bestyrelsesmedlem Lisbet Jamrath Hansen: lisbet@vest3.dk

Bestyrelsesmedlem Jesper Hjorth Pedersen: jesper@vest3.dk

Bestyrelsesmedlem Erik Lind Storm: erik@vest3.dk

Suppleant til bestyrelsen Lasse Langkjær lasse@vest3.dk

------------------------------------------------------------------------------

Hjemmeside redaktør Niels Schjødt-Hansen: webmaster@vest3.dk

 

2018 endnu ikke klar. Læs om generalforsamlingen og se tidligere generalforsamlingsreferater, Klik her

Bestyrelsen er ansvarsforsikret

For at undgå,at bestyrelsen kommer uforvarende galt afsted, er der tegnet en forsikring, som dækker bestyrelsens lovlige arbejde. På begæring kan medlemmer af Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3 få indsigt i forsikringsbetingelserne.


  

Bestyrelsen 2018-2019

Generalforsamlingen 2018 fik genvalgt formanden samt Jesper. Kirsten har solgt sit hus i området og er derfor fratrådt. Nyvalgt er suppleant Erik Lind Storm. Suppleant til bestyrelsen er Lasse Langkjær. Der er ikke behov for valg af en 2.nd suppleant ved denne generalforsamling.

 • Formand Niels Schjødt-Hansen, Mørkager 43, på valg 2020
 • Kasserer Lars Jensen, Lodager 9, på valg 2019
 • Bestyrelsesmedlem Lisbet Jamrath Hansen, Mørkager 48, på valg 2019
 • Bestyrelsesmedlem Jesper Hjorth Pedersen, Skærager 28, på valg 2020
 • Bestyrelsesmedlem Erik Lind Storm, Skærager 46 på valg 2019

 

Tovholdere

For at sikre, at alle ender i opgaverne når sammen, er der udnævnt tovholdere på det konstituerende bestyrelsesmøde, som gælder en række af bestyrelsens opgaver. Det betyder naturligvis ikke, at hele arbejdet påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem.

 • Overordnet ansvar - Niels
 • Økonomi - Lars/Niels
 • Generalforsamling afvikling - Lisbet
 • Generalf. referat - Hjælp udenfor bestyrelsen. Tidl. formand Lars Buch Jensen har igen hjulpet os.
 • Kopiering - Lisbet
 • Fastelavn - Udgået
 • Sankt Hans - Lars/Erik
 • Lokalplan/kommune - Jesper/Lars
 • Stamvej/Egelundsvej beplantning - Niels/Erik
 • Ny flisebelægning - Afsluttet
 • Vejbelysning - Niels+Jesper
 • Ny affaldsordning - Afsluttet
 • Snerydning og grus - Lars
 • Ejendomsmæglere - Lars
 • Hjemmeside - Niels
 • E-mail administration - Udskudt
 • Brugergruppen - Niels
 • Lys-ambassadør - Jesper
 • Facebook - Erik/Lasse
 • Øvrige sociale medier - Erik/Lasse
 • Hjertestarter - Lisbet

 

Copyright © All Rights Reserved - Vest3.dk er udviklet og vedligeholdt af Niels Schjødt-Hansen for Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3