Skærager

                                          Mørkager

                                                       Lodager

                                                                  Lavager

    Velkommen i det mest naturskønne Albertslund

Hjemmesiden for Vest3 er i gang med at blive opdateret. 

Generalforsamling 2021 – udskudt på ubestemt tid


På bestyrelsens seneste møde besluttede vi, at udskyde den planlagte generalforsamling 4. marts på ubestemt tid. Det er grundet COVID-19 situationen ikke til at sige, hvornår vi kan samles i et omfang, som gør det muligt at gennemfører generalforsamlingen. Regnskab samt budget vil blive rundsendt sammen med den kommende indkaldelse og dagsorden, når der er fastlagt en ny dato.

Forening med meninger


Grundejerforeningen Vest3 har traditionelt haft bestyrelser med meninger. Utallige er antallet af sager, som enten er blevet fremmet eller forhindret, altsammen til parcelhusejernes bedste.


Altid er det sket på et sobert og nøgternt plan, og derfor er Albertslund kommune, og andre instanser, også altid lydhøre for, hvad vi har at sige.


Læs mere om bestyrelsen. Klik her


Læs mere om generalforsamlingerne og se referater fra tidligere møder, Klik her


Grunderjerforeningen Albertslund  Vest, Afd.3 er registreret med

CVR nr. 74304419Vi passer på hinanden

Her i Vest3 kan du få lov at være dig selv, eller du kan søge fællesskabet, nøjagtig, som det passer dig. Blot skal du også være opmærksom på, at vi har nogle fælles regler, der står beskrevet i Lokalplanen. Overholder vi dem, har vi nemlig også i fremtiden et velplejet område med et grønt look, som er naturens port fra eng og skov i Egelundparken og ind i beboet område.


Vest3 er helt uden gennemkørende trafik. Det gør, at områdets børn også finder på at  bruge sidevejene, eller stikvejene, som de hedder her, som legeplads.

Det ved vi, og vi passer godt på vore børn.


Læs mere om området og naturen, Klik her.


Generalforsamling 2019

Afholdelsen af generalforsamling 2019 sker som sædvanlig på Egelundskolen. I år bliver det torsdag den 7. marts. Dagsorden udsendes inden mødet.

Din indsats og din indflydelse

Tak til dig, som støtter op om Grundejerforeningen ved at være aktiv. Måske gør du et stykke arbejde for foreningen. Måske møder du op til generalforsamlingen. Og måske bemærker du blot, hvad andre medlemmer har vedtaget på generalforsamlingen ved at gennemlæse og notere dig indholdet i referatet.

Du kan også vælge, blot at bo i vort kvarter uden at yde dit. Det er dit valg, og det er du naturligvis fri til at gøre. Men forvent ikke at få indflydelse, hvis du ikke gør noget for fællesskabet. Indflydelsen kommer, hvis du yder dit bidrag. Og så lytter vi gerne til lige netop dine ønsker for vores fælles fremtid.


Vi bor lige midt i naturen. Og engang imellem gør den væsen af sig. Her er billeder og små videoer til dig i form af en naturoplevelse fra en oktoberdag i 2014, hvor de nye, våde enge kom til at stå deres prøve, Klik her

Nu kan du også møde os på facebook i gruppen:


"Grundejerforeningen Albertslund Vest afd. 3"Vest3 på facebook, klik her


Generalforsamling 2019

Generalforsamling torsdag 7. marts 2019:


Generalforsamling for Vest3 afholdes igen på Egelundskolen, i år bliver det torsdag 7. marts.


Dagsorden og regnskaber vil blive rundsendt op til generalforsamlingen. Der er ikke indkommet rettidige forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen inden 1. februar.


Se referat fra Generalforsamlingen 2018, Klik her.Grus - glatte veje 2019


Der er udlagt grus ud for hver ager nr. 14 til brug for forebyggelse af glatte fortove og indkørsler. Man henter til eget forbrug. Husk kost og skovl til af feje sammen på bunken.


Agenda Center roser Vest3 for besparelser


I Vest3 har der i 2017 været ekstraordinære besparelser i beboernes forbrug af vand og varme. Læs de flotte ord fra Agenda Center til os i Grundejerforeningen Vest3 i den forbindelse, Klik herParkering på fortovet ??


Se reglerne om parkering i Albertslund, som borgmesteren har signeret i august 2014, Klik her