Skriv en e-mail til bestyrelsen - Klik på e-mail adressen

Formand Lasse Langkjær: formand@vest3.dk / lasse@vest3.dk

Kasserer Lars Jensen: kasserer@vest3.dk

Bestyrelsesmedlem Lisbet Jamrath Hansen: lisbet@vest3.dk

Bestyrelsesmedlem Jesper Hjorth Pedersen: jesper@vest3.dk

Bestyrelsesmedlem :

------------------------------------------------------------------------------

Hjemmeside redaktør Lasse Langkjær: lasse@vest3.dk

Bestyrelsens sammensætning

Grundejerforeningens bestyrelse er udelukkende sammensat af frivillig arbejdskraft, som hovedsagelig drives af arbejdsglæden ved at tjene fællesskabet. Reglerne for bestyrelsesarbejdet følger vedtægterne, hvorfor bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, hvorimod suppleanter og revisorer vælges for et enkelt år.

Bestyrelse og suppleanter vælges og/eller genvælges under den årlige generalforsamling, som traditionelt finder sted en torsdag i begyndelsen af marts måned.Kontakt bestyrelsen

Enhver er naturligvis velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. Find gerne rette person i oversigten over "Tovholdere" i rubrikken til højre på denne side. Formanden kan også altid kontaktes, hvis det foretrækkes.

Henvendelser, som berører navngivne personer, skal have en afsender, for at kunne behandles. Man kan dog vælge at være anonym, hvis der er tale om skønnede overtrædelser af Lokalplanen.


Lokalplan overtrædelser

Hvis man mener, at Lokalplanen skønnes at være overtrådt, kan man kontakte bestyrelsen. Hvis bestyrelsen er enig i den skønnede overtrædelse, vil der blive åbnet en sag i Albertslund kommune i henhold til den opgave, kommunen har pålagt alle grundejerforeningernes bestyrelser om at overvåge sådanne overtrædelser.


Man kan dog ikke nødvendigvis forvente en tilbagemelding fra bestyrelsen, idet bestyrelsen blot følger med i udviklingen af sagernes udvikling. Men er der konstaterede overtrædelser, som ikke udbedres, vil det f.eks. blive oplyst i forbindelse med et eventuelt salg af parcellen. Og det kan jo have en negativ virkning på den salgspris, man vil kunne opnå.


Læs indlægget om Hegnsloven, som bl.a. omfatter lovgivning om hække og store træer, Klik her
2018 endnu ikke klar. Læs om generalforsamlingen og se tidligere generalforsamlingsreferater, Klik her

Bestyrelsen er ansvarsforsikret

For at undgå,at bestyrelsen kommer uforvarende galt afsted, er der tegnet en forsikring, som dækker bestyrelsens lovlige arbejde. På begæring kan medlemmer af Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3 få indsigt i forsikringsbetingelserne.


  


Tovholdere - ej opdateret

For at sikre, at alle ender i opgaverne når sammen, er der udnævnt tovholdere på det konstituerende bestyrelsesmøde, som gælder en række af bestyrelsens opgaver. Det betyder naturligvis ikke, at hele arbejdet påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem.

 • Overordnet ansvar - Erik
 • Økonomi - Lars/Erik
 • Generalforsamling afvikling - Lisbet
 • Generalf. referat - Hjælp udenfor bestyrelsen. Tidl. formand Lars Buch Jensen har igen hjulpet os.
 • Kopiering - Lisbet
 • Fastelavn - Udgået
 • Sankt Hans - Lars/Erik
 • Lokalplan/kommune - Jesper/Lars
 • Stamvej/Egelundsvej beplantning - Erik
 • Ny flisebelægning - Afsluttet
 • Vejbelysning - Lasse+Jesper
 • Ny affaldsordning - Afsluttet
 • Snerydning og grus - Lars
 • Ejendomsmæglere - Lars
 • Hjemmeside - Lasse
 • E-mail administration - Udskudt
 • Brugergruppen - xx
 • Lys-ambassadør - Jesper
 • Facebook - Erik/Lasse
 • Øvrige sociale medier - Erik/Lasse
 • Hjertestarter - Lisbet