Færdsel i Egelundparken

I 2006 er der kommet nye og mere tidssvarende regler for anvendelsen af Egelundparken, som givetvis glæder mange brugere. Reglerne er offentliggjort på nye informationstavler, der er opstillet rundt omkring i parken. Informationstavlerne fortæller om Egelundparkens historie, dens dyreliv samt regler for at færdes i Naturskoven, som er delvist fredet. Et af afsnittene lyder:


Brug af Egelundparken

For at beskytte park, planter og dyr skal disse regler følges:

Tag hensyn til andre besøgende

Man må ikke genere dyrene i parkområdet

Det er forbudt at tænde bål i parkområdet

Det er ikke tilladt at beskadige planter eller fjerne hele planter

Hunde skal være i snor

Hundes efterladenskaber skal fjernes

Opstilling af telte, boder eller lignende kræver særlig tilladelse fra Albertslund Kommune

Ridning er kun tilladt på specielle ridestier

Større arrangementer kræver særlig tilladelse fra Albertslund Kommune

Kørsel med indregistrerede køretøjer er kun tilladt efter særlig tilladelse

Knallertkørsel er forbudt i parken og på stierne

Ryd op efter dig og læg affald i papirkurvene


Dermed gælder ikke mere de tidligere regler, som måske endnu kan ses på metalstandere i området. Her lød det:


Vestskoven

Arealerne stilles under publikums beskyttelse.

Det er ikke tilladt:

at færdes i de nyplantede arealer.

at henkaste affald på arealerne.

at færdes på veje og stier med motorkøretøjer

at beskadige eller fjerne træer, planter, hegn, bænke og lignende.

at campere og tænde bål.

at medtage løse hunde, der ikke er under ejerens kontrol og ansvar.

I øvrigt må publikum rette sig efter opsynets anvisninger.

Underskrevet P.U.V.