Egelundparken

Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3

Færdsel i Egelundparken

I 2006 er der kommet nye og mere tidssvarende regler for anvendelsen af Egelundparken, som givetvis glæder mange brugere. Reglerne er offentliggjort på nye informationstavler, der er opstillet rundt omkring i parken. Informationstavlerne fortæller om Egelundparkens historie, dens dyreliv samt regler for at færdes i Naturskoven, som er delvist fredet. Et af afsnittene lyder:


Brug af Egelundparken

For at beskytte park, planter og dyr skal disse regler følges:

 • Tag hensyn til andre besøgende
 • Man må ikke genere dyrene i parkområdet
 • Det er forbudt at tænde bål i parkområdet
 • Det er ikke tilladt at beskadige planter eller fjerne hele planter
 • Hunde skal være i snor
 • Hundes efterladenskaber skal fjernes
 • Opstilling af telte, boder eller lignende kræver særlig tilladelse fra Albertslund Kommune
 • Ridning er kun tilladt på specielle ridestier
 • Større arrangementer kræver særlig tilladelse fra Albertslund Kommune
 • Kørsel med indregistrerede køretøjer er kun tilladt efter særlig tilladelse
 • Knallertkørsel er forbudt i parken og på stierne
 • Ryd op efter dig og læg affald i papirkurvene


Dermed gælder ikke mere de tidligere regler, som måske endnu kan ses på metalstandere i området. Her lød det:


Vestskoven

Arealerne stilles under publikums beskyttelse.

Det er ikke tilladt:

 • at færdes i de nyplantede arealer.
 • at henkaste affald på arealerne.
 • at færdes på veje og stier med motorkøretøjer
 • at beskadige eller fjerne træer, planter, hegn, bænke og lignende.
 • at campere og tænde bål.
 • at medtage løse hunde, der ikke er under ejerens kontrol og ansvar.
 • I øvrigt må publikum rette sig efter opsynets anvisninger.

Underskrevet P.U.V.  

Copyright © All Rights Reserved - Vest3.dk er udviklet og vedligeholdt af Niels Schjødt-Hansen for Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3