Aktuelle og arkiv-værdige indlæg, som kan være af interesse for medlemmer af Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3.


Emnerne er inddelt i hovedgrupperne "Parcellen" og "Samfundet" under menupunktet AKTUELT.


Det er muligt for medlemmerne at få optaget artikler, som forinden skal godkendes af hjemmesidens redaktør. Send gerne et indlæg til webmaster@vest3.dk. Husk, at alle indlæg skal være af generel karakter, og at der ikke optages indlæg, som berører direkte personlige relationer.

Denne artikel er fundet under valget "Tema" "Aktuelt" "Parcellen"

 

Albertslunds fjernvarmeordning er "gratis"

Hofor tilbyder parcelejere i Albertslund overdragelse af ejerskab og ansvar for spildevand- og kloakledninger

Hofor er hovedstadens vandforsynings selskab. I en form for solidarisk hæftelse tilbydes den enkelte parcelejer at overdrage ansvaret for stikledninger til huset for spildevand og kloak til Hofor. Dermed har parcelejeren ikke ansvaret for forbindelser, som man alligevel ikke har en chance for, selv at kontrollere.

Aftalen følger den enkelte parcelejer. Det betyder, at hvis parcellen sælges, bortfalder aftalen, og den nye ejer skal så gentegne ordningen, hvis det ønskes. Hofor vil kontakte den nye ejer.


Man kan kontakte Hofor per mail alb@hovor.dk eller se mere på www.hofor.dk/alb