Aktuelle og arkiv-værdige indlæg, som kan være af interesse for medlemmer af Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3.


Emnerne er inddelt i hovedgrupperne "Parcellen" og "Samfundet" under menupunktet AKTUELT.


Det er muligt for medlemmerne at få optaget artikler, som forinden skal godkendes af hjemmesidens redaktør. Send gerne et indlæg til webmaster@vest3.dk. Husk, at alle indlæg skal være af generel karakter, og at der ikke optages indlæg, som berører direkte personlige relationer.

Denne artikel er fundet under valget "Tema" "Aktuelt" "Parcellen"

 

Affald i Vest3

Sådan kommer du af med dit affald


Som udgangspunkt skal vi alle forsøge at minimere vort affald så meget som muligt. Når det er sagt, er der uendelig meget affald, som vi ikke kan slippe for, og som vi skal skaffe af vejen på den mest hensigtsmæssige måde. Det hjælper vores kommunale affaldsordning os med.


I Albertslund Vest har vi parcelhusordningen, hvor affaldet primært afhentes på adressen. Alternativt hertil findes andre ordninger, hvor man f.eks. afleverer sit affald på en containerplads. Vi er glade for vores ordning og har i øvrigt ikke store disponible områder, hvor vi kan opsamle områdets affald. De eneste mulige løsninger kunne være vore egne trekantområder eller den sydlige side af kommunens stamveje, som fører ind til vore stikveje. Ingen af de to løsninger er særligt attraktive for alternativ indsaming, som vi kender det i dag.


Der er forandringer på vej med krav til langt større sortering i affaldet end, det, som gælder i dag. Derfor skal vi nok forberede os på, at vi inden for en overskuelig fremtid vil opleve, at vi enten skal have flere stativer med flere affalds-fraktioner, end vi har nu, eller også, at vi bliver nødt til, alligevel at skulle udnytte trekanterne eller stamvejene til indsamling af forskellig sorteret affald. Men det er ikke et emne, som er aktuelt endnu.


Albertslund kommune har rundsendt et brev i december 2013, hvor man gør opmærksom på, at vi skal orientere os på en ny hjemmeside. Vil man have personlig kontakt, skal det ske direkte til affaldstransportøren M. Larsen Vognmandsforretning på tlf. 43489259 ml. 8-15.

Se hele brevet, Klik her


Se mere om udvidet affaldssortering i nye containere i vort område, Klik her- 0 -Følg med i debatten om ny affaldsordning i Albertslund, Klik herPraktiske oplysninger:

Ny affaldsordning per 1.10.2016


Tilmelding til afhentning af gamle affaldsstativer senest 4. oktober. Afhentes i uge 41. Tilmeld på:

http://albertslund.dk/borger/affald-og-genbrug/mit-affald/


Oversigt over, hvordan du sorterer:

(Filer på højkant. Gem og udskriv evt.)

Pap, Farligt affald, Papir/Plast, Klik her

Madaffald/Restaffald, Glas/Metal, Klik her


Oversigt udleveres sammen med 3 plastcontainere umiddelbart inden 1. oktober 2016. Der sorteres i de todelte containere i fraktionerne Papir/Plast, Madaffald/Restaffald samt Glas/Metal.


Godt råd: Madaffald sorteres i nedbrydelige majs-plastposer, som udleveres af kommunen. Sørg for at lukke poserne ved at binde en knude foroven for at undgå lugt og fugt.


Materialegården: Åben 10 - 17

Alle ugens dage er Albertslund Materialegård åben imellem 10 - 17

Tidligere info, hvoraf noget er forældet efter 1. oktober 2016:


Sådan sorteres affald

Albertslund kommunes tidligere husstandsomdelte affaldsbog udgives i 2014 udgaven af spare- og miljøhensyn  nu som pdf-fil, men kan også fås som bog.


Læs "Sådan sorterer du dit affald", Klik herAffaldskalender 2015

Se 2015 kalender med markeringer af, hvornår der hentes affald.Rul for at se 2.nd halvår, Klik herManglende afhentning af affald

Har du ikke fået afhentet affald rettidigt. Anmeld, Klik herHaveaffald afhentet med grab

Det er måske nok en kendt sag, at for at der kan bestilles afhentning af haveaffald, skal der minimum være 2 kubikmeter. Knap så kendt er det nok, at kommunens afregning med transportøren ikke afhænger af mængden, men derimod kun af adresserne. Jo flere adresser, desto dyrere bliver vores affaldsordning.


Da afhentningen af haveaffald udgør en anseelig del af de samlede affaldsafgifter, opfordres alle til at informere naboerne, når der bestilles afhentning. Det er ligeledes helt ok at lægge eget affald oven i en stak, som der allerede er under opbygning. Husk blot, at det ikke er naboens opgave at rydde op efter dig, hvis kommunen ikke får renset helt op i forbindelse med afhentningen.


Det er naturligvis sådan, at når der lægges haveaffald ud på gaden, skal der samtidig bestilles afhentning. Der har desværre, med rette, været klaget over parcelejere, som har stakke liggende i ugevis, inden afhentning foretages. Hvis et haveprojekt trækker ud, må man opbevare affaldet inden for egen parcel, indtil udlægning og afhentning kan ske inden for den samme uge.


Albertslunds affalds-hjemmeside

Besøg Albertslund kommunes fine Renoweb hjemmeside med godt overblik over forholdene for netop din adresse. Her kan du også bestille ekstra affaldssække samt få SMS eller e-mail besked om de afhentinger, som gælder for netop din adresse, herunder bestillinger af afhentning af haveaffald over to kubikmeter. Besøg hjemmesiden, Klik herJuletræ

I AlbertslundPosten er det meddelt, at der indsamles juletræer uden pynt onsdag den 7. januar 2015