Aktuelle og arkiv-værdige indlæg, som kan være af interesse for medlemmer af Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3.


Emnerne er inddelt i hovedgrupperne "Parcellen" og "Samfundet" under menupunktet AKTUELT.


Det er muligt for medlemmerne at få optaget artikler, som forinden skal godkendes af hjemmesidens redaktør. Send gerne et indlæg til webmaster@vest3.dk. Husk, at alle indlæg skal være af generel karakter, og at der ikke optages indlæg, som berører direkte personlige relationer.

Denne artikel er fundet under valget "Tema" "Aktuelt" "Samfundet"

 

DONG graver sig ned i Vest3

3 ud af 5 mastekabler graves i jorden.


I november/december 2013 har DONG været travlt optaget med at lægge kabler i jorden. De har således gravet tre af de fem kabler, som tidligere sad i lysmasterne, i joden. DONG arbejder uafhængigt af Alberslund kommune, som for nylig har overtaget ansvaret for vores gadebelysning.


Vi ved, at vi inden længe skal have nye master og ny gadebelysning, hvor kablerne ikke mere skal svæve i luften fra mast til mast. Det bliver moderne master og det absolut nyeste i LED-belysning. Og for at det både skal blive smukt at se på og praktisk, fordi vi så undgår mørklægning i stormvjer, så skal kablerne - - -  lægges i jorden.


Smart havde det været, hvis de to projekter havde kunnet køre sideløbende, men ....


Heldigvis har DONG og Albertslund kommune talt sammen om, så der også er blevet nedlagt tomrør, som man kan trække flere kabler i, uden at der igen behøver at blive gravet op. Dog siger rygtet, at der vist ikke var nok til at dække hele vores område. Vi får se, hvad der sker.Besøg Vest3 Galleriet og se billeder fra DONG nedgravningen. Brug bagud-pilen i øverste venstre hjørne for at komme tilbage hertil. Se billedserien, Klik her.