Aktuelle og arkiv-værdige indlæg, som kan være af interesse for medlemmer af Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3.


Emnerne er inddelt i hovedgrupperne "Parcellen" og "Samfundet" under menupunktet AKTUELT.


Det er muligt for medlemmerne at få optaget artikler, som forinden skal godkendes af hjemmesidens redaktør. Send gerne et indlæg til webmaster@vest3.dk. Husk, at alle indlæg skal være af generel karakter, og at der ikke optages indlæg, som berører direkte personlige relationer.

Denne artikel er fundet under valget "Tema" "Aktuelt" "Samfundet"

Ingen af de viste billeder er fra Albertslund. Alle billeder er udelukkende anvendt, så man kan se parkering i forskellige situationer, hvor der både parkeres lovligt og ulovligt. Vi takker billedernes rettighedshavere på forhånd for, at vi forhåbentlig må have lov at benytte dem.

Parkeringsforbud blev til særregel i Albertslund

På generalforsamlingsmødet 2014 drøftede vi den netop indførte regel om, at man i hele landet ikke længere måtte parkere på fortovet.


Hurtigt derefter blev der imidlertid givet dispensationer til otte kommuner, hvoraf også en i vor politikreds.


Idet politiet ønsker ensartede regler, er det blevet til, at man alligevel godt må parkere på fortovet, så længe man ikke parkerer til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.


En fast regel er dermed blevet til en blød regel, som altid kan diskuteres.


Hvornår parkerer man til fare eller ulempe på fortovet?


Som udgangspunkt har vi en vejside, beregnet  til parkering og en vejside, der er beregnet til gående færdsel.


Med den nye lovgivning i hånden, kan det imidlertid ikke udelukkes, at man kan parkere lovligt på fortovssiden. Har man således et hjulsæt yderst på fortovskanten, kan parkeringen være lovlig, hvis ikke bilens bredde spærrer for den gennemkørende trafik.


I den kommende renovering af vore fortov bør vi tage højde for denne mulighed. Vi kan f.eks. gøre flisebelægningen bredere ind mod parcellerne. Tanken er, at barnevogne, gangstativer og lignende dermed lettere får mulighed for at kunne passere, uden at man er tvunget til at benytte vejbanen.


Se lovgivningen på tryk med den nøjagtige formulering og Albertslunds borgmesters underskrift på dokumentet i august 2014, Klik her  

 

Parkering på fortovet i Albertslund.