Aktuelle og arkiv-værdige indlæg, som kan være af interesse for medlemmer af Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3.


Emnerne er inddelt i hovedgrupperne "Parcellen" og "Samfundet" under menupunktet AKTUELT.


Det er muligt for medlemmerne at få optaget artikler, som forinden skal godkendes af hjemmesidens redaktør. Send gerne et indlæg til webmaster@vest3.dk. Husk, at alle indlæg skal være af generel karakter, og at der ikke optages indlæg, som berører direkte personlige relationer.

Denne artikel er fundet under valget "Tema" "Aktuelt" "Samfundet"

 

Referenceside til nye sider under "Samfundet"

Vi passer på hinanden

Her i Vest3 kan du få lov at være dig selv, eller du kan søge fællesskabet, nøjagtig, som det passer dig. Blot skal du også være opmærksom på, at vi har nogle fælles regler, der står beskrevet i Lokalplanen. Overholder vi dem, har vi nemlig også i fremtiden et velplejet område med et grønt look, som er naturens port ind til beboet område.

Vest3 er helt uden gennemkørende trafik. Det gør, at områdets børn også finder på at  bruge sidevejene, eller stikvejene, som de hedder her, som legeplads.

Det ved vi, og vi passer godt på vore børn.

Forening med meninger

Grundejerforeningen Vest3 har traditionelt haft bestyrelser med meninger. Utallige er antallet af sager, som enten er blevet fremmet eller forhindret, altsammen til parcelhusejernes bedste.

Altid er det sket på et sobert og nøgternt plan, og derfor er Albertslund kommune, og andre instanser, også altid lydhøre for, hvad vi har at sige.

Sankt Hans fest

Hvert år arrangerer bestyrelsen for Vest3 en stor Sankt Hans fest, som støttes økonomisk af vore grundejerforeningsvenner i afdelingerne 2 og 3. Vi brænder et mægtigt bål af og for børnene er der mulighed for at bage sig et snobrød.

Underholdningen står Dan (the Man) for med sin guitar og sit akkompanement i form af "rytmeboksen", som Dan tryller hele orkestre ud af. Snakken går på festpladsen, alt imedens bestyrelsen sælger øl og sodavand, så hyggen bliver nøjagtig lige så god, som den altid har været.