Aktuelle og arkiv-værdige indlæg, som kan være af interesse for medlemmer af Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3.


Emnerne er inddelt i hovedgrupperne "Parcellen" og "Samfundet" under menupunktet AKTUELT.


Det er muligt for medlemmerne at få optaget artikler, som forinden skal godkendes af hjemmesidens redaktør. Send gerne et indlæg til webmaster@vest3.dk. Husk, at alle indlæg skal være af generel karakter, og at der ikke optages indlæg, som berører direkte personlige relationer.

Denne artikel er fundet under valget "Tema" "Aktuelt" "Samfundet"

 

Snerydning i Albertslund Vest.

Romantikken går hånd i hånd med snerydningen


I takt med, at haverne dækkes af den smukkeste sne, som synes taget direkte ud af et juleventyr, begynder problemerne at hobe sig op med den sne, som i stedet er faldet på vore veje.


Som parcelejer er det allerbeste, man kan gøre, at lade sig inspirere af romantikken til at bære over med besværlighederne med vejene. Og heldigvis har grundejerne entreret med en entreprenør, som kommer og hjælper os, når det ser værst ud.


Sammen med bestyrelserne for Grundejerforeningerne Vest 1 og Vest 2 køber vi hvert år en sikkerhed for, at vejene ryddes. Ikke som førsteprioritet - det er der næppe nogen af os, som ønsker at betale for; men som en integreret del af det snerydningsarbejde, der foregår i kommunen.


Jo, det er irriterende når den store sneplov kommer og ødelægger det fine stykke arbejde, den enkelte har udført, ved at der f.eks. skrabes sne hen foran den nyligt ryddede indkørsel. Men det sker ikke for at genere beboerne. Tvært imod er formålet at få ryddet vejbanen, så vi kan færdes mere sikkert, end hvis der ingen rydning fandt sted. Og så må man tære lidt på romantikken fra haven og rydde foran indkørslen en gang til.  Man kan jo altid lige slå et smut om i haven og suge lidt ny inspiration og energi.


God fornøjelse med snerydningen.


Husk, at den enkelte parcelejer har ansvaret for al snerydning på fortov og den halve vejbane. Sneploven er blot en hjælp i arbejdet. Desværre kan den ikke klare mellemgangen fra agrene ud til fællesstierne. Dem må de to tilstødende parceller deles om at rydde.Sådan ryddes sneen:

I samme takt, som Albertslund kommune indkalder til snerydning, får vi ryddet sne i Vest.


Det er en god ordning, fordi der så ikke behøver at være en lokal vagt, som skal ud at vurdere, hvorvidt der skal ryddes sne eller ej. Den tjans er der næppe nogen i vores grundejerforening, som ønsker at få. Og hvis vi skulle have en sådan ordning, ville det blive til en helt anden pris end den, vi har forhandlet os frem til i de tre grundejerforeninger.


I stedet "kører vi med" på den vurdering, som trænede medarbejdere i kommunen drager.


Naturligvis kan det ske, at sneskraberen kommer en gang for meget eller en gang for lidt. Men sneen falder lokalt, nøjagtig ligesom regnen - og sådan er det.


Glædeligt vintervejr til jer alle.