Aktuelle og arkiv-værdige indlæg, som kan være af interesse for medlemmer af Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3.


Emnerne er inddelt i hovedgrupperne "Parcellen" og "Samfundet" under menupunktet AKTUELT.


Det er muligt for medlemmerne at få optaget artikler, som forinden skal godkendes af hjemmesidens redaktør. Send gerne et indlæg til webmaster@vest3.dk. Husk, at alle indlæg skal være af generel karakter, og at der ikke optages indlæg, som berører direkte personlige relationer.

Denne artikel er fundet under valget "Tema" "Aktuelt" "Samfundet"

 

På tur i Vestskoven.

Få historiens vingesus med på en tur i Vestskoven


Kulturøkologisk Forening i Albertslund har i maj 2006 udgivet et lille hefte under titlen "På tur i Vestskoven". Bladet fører læseren rundt i Vestskoven i en medrivende og oplysende stil, der giver lyst til, at man selv at oplever turene. Og det er lige netop formålet. Af samme årsag er der også kort og rutebeskrivelser, som omtaler 18 lokale seværdigheder.


Efter omtalen af Roskilde Kro fra 1770´erne og St. Vejleåens underføring under Roskildevej i 1772 får vi oplyst, at Egelundparken opstod i 1964 i ren frustration over, at projekt Vestskoven var forsinket. Den tog sin begyndelse i 1967.


Med St. Vejleåens forløb forbi golfbanen ærgrer forfatterne sig ved Appevad Vadested, med rette, over forholdene omkring danmarkshistoriens vigtigste vadested og stenkisten (broen), som er symbolet på stedet. Det står i dag blot er blevet dækket af asfalt og nu indgår som en del af Snubbekorsvej.


Museet for videnskabsmanden Ole Rømer er til gengæld flot repræsenteret i den lokale natur af, hvad der kaldes "Danmarks sjovest placerede statue". Ole Rømer var efter sigende en rigtig tusindkunstner, men de fleste vil nok kende ham for opdagelsen af lysets tøven.


Porsemosen har været brugt som en indtægtskilde fra tørvesalg, og det arbejde kan stadig ses i terrænet. Længere fremme på turen støder man på asketræet Yggdrasil, som har sit navn fra den nordiske mytologi og som er midtpunktet i natur- og kultursamarbejdet imellem Herstedvester, Risby, Ledøje og Vridsløsemagle. Yggdrasil er vist på billedet herover.


Vikingelandsbyen er af meget ny dato i forhold til områdets historie, men landsbyens tema gør naturligvis, at den hører med blandt seværdighederne.


Efter at have besøgt Ledøje, Tinghøj og Risby får Kringelstien særlig opmærksomhed. Det er her, naturskolen ligger. Turen er nået til Mønterne, der fik sit navn fra den kampagne, som skulle rejse skov i 1967. I alt kr. 250.000 blev det til dengang. De penge blev investeret i beplantningen med 85 forskellige slags danske buske og træer.


Heftets sidste, og bogstavelig talt højeste, punkt, er Herstedhøje, der med sine 65 meters højde giver udkig helt til Stevns, 44 km væk.


I kortbeskrivelsen er der angivet ture i Vestskoven med længder på 5 - 10 km.Kulturøkologis forening:

Kulturøkologisk forening har adresse hos Agendacentret på Kanalens Kvarter 32. Telefonnummer 43622015


Nyttige links:


www.Agendacenter.dkKulurøkologisk Forening