Generalforsamling

                                 Grundejerforeningen

Vest, afd. 3


Tidligere formand igennem 14 år, Lars Buch Jensen, er her i gang i 2013 med sin sidste -Formandens årlige beretning

Mødets afvikling

Generalforsamlingen afholdes efter alle kunstens regler og forskrifter.


Der udpeges en dirigent, som leder forsamlingen igennem aftenens punkter.


Et af de meget vigtige punkter er formandens beretning, hvor årets sejre og skærmydsler bliver opregnet.


Et andet vigtigt punkt er kassererens fremlæggelse af foreningens økonomi.
Referater fra tidligere generalforsamlinger


Se referater fra tidligere generalforsamlinger:


Generalforsamling 2005, Klik her

Generalforsamling 2006, Klik her

Generalforsamling 2007, Klik her

Generalforsamling 2008, Klik her

Generalforsamling 2009, Klik her

Generalforsamling 2010, Klik her

Generalforsamling 2011, Klik her

Generalforsamling 2012, Klik her

Generalforsamling 2013, Klik her

Generalforsamling 2014, Klik her

Generalforsamling 2015, Klik her

Generalforsamling 2016, Klik her

Generalforsamling 2017, Klik her


Man møder naboerne under hyggelig former. Her ses til  højre den  første og mange-årige formand Steen Bender


Gæstetalere

Der er tradition for at invitere en eller flere gæsteralere udefra, som fortæller om emner, der er relevante for husejere i vort kvarter.


Er der meget på dagsordenen, der skal diskuteres på generalforsamlingen, udelades gæstetalerne.

Generalforsamlingen 2015


Det er fastslået, at generalforsamlingen 2015 afholdes:


torsdag den 5. marts kl. 19.00, hvor spisende gæster møder 18.30.


Mødested bliver igen Egelundskolen.


Indbydelse med forvarsel og endelig agenda for generalforsamlingen uddeles til de enkelte parceller.


Mød op og vær med til at bestemme vores fælles fremtid i Vest3


- Vi ses


Tak for et begivenhedsrigt møde med åndeløs spænding om flise-afstemningen. Bestyrelsen arbejder videre ud fra afstemningsresultaterne.


Uden mad og drikke ....

Der serveres højt belagt smørrebrød med øl og vand


Efter mødet

Efter valg og genvalg konstituerer bestyrelsen sig på et bestyrelsesmøde og indretter sig efter den sammensætNing, som generalforsamlingen har bestemt.


Som opfølgning på general-forsamlingen bliver der omdelt et fyldigt referat, hvor konstitueringen også omtales.


Med referatet får både deltagere og udeblevne en god orientering om, hvad der er foregået på mødet og hvilke beslutninger, der er truffet af generalforsamlingen.


Se mere om bestyrelsen, Klik her