Lokalplan

Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3

Lokalplan gældende for Albertslund Vest

 

Lokalplan gældende for parcelhuskvarterer i Albertslund Vest.

 

Albertslund kommunes lokalplan nr. 23.2 er gældende for tre grundejerforeninger, som alle ligger vest for Herstedvestervej.

 

Se Lokalplanen på kommunens hjemmeside, Klik her

Her er lidt uddrag fra Lokalplanen:

 

  • Alt træværk på husene, bortset fra døre og vinduer, holdes i jordfarver eller hvidt, gråt eller sort. Faste hegn skal ligeledes holdes i jordfarver.
  • Mod boligveje plantes hæk eller levende hegn, plantemur eller åben forhave.
  • Mod områdestier og stamveje skal der være hæk eller levende hegn.
  • Lave, åbne fodhegn på max. 50 cm højde kan etableres langs boligvej.
  • Ejeren skal holde haven i sømmelig stand, dvs. fri for ukrudt o.lign.
  • Træer må ikke være til gene for naboerne.
  • Faste hegn og hæk må max. være 180 cm høje (klippehøjde).
  • Der skal kunne anvises 2 parkeringpladser pr. ejendom.
  • Oplagring af uindregistrerede motorkøretøjer på grunden, herunder campingvogne og både, må ikke finde sted.
  • Campingvogne og større køretøjer anbringes min. 2 m fra skel.

 

Tag hensyn til din nabo - så tager han hensyn til dig


  

Lokalplanen

Lokalplanen for Albertslund Vest har det overordnede formål, at sikre ensartethed i et grønt område

Bestyrelsens rolle

Bestyrelsen er af kommunen pålagt at tilse, at Lokalplanen bliver overholdt. Eventuelle overtrædelser indberettes til kommunen, som afgør alle sager.

Misligholdelser

Hvis Lokalplanen ikke overholdes, kan kommunen i værste fald udbedre overtrædelsen for parcelhusejerens regning.

 

Grundejerforeningens bestyrelse følger alle åbne sager så vidt det er muligt. Oplysningerne vil blive bragt videre til ejendomsmægler i forbindelse med salg af ejendomme i grundejerforeningen. Dermed forsøger vi at undgå, at nye ejere "arver" en overtrædelse, som både er ærgerlig, og som kan koste penge, der ikke var regnet med i hus-budgettet.

 

Copyright © All Rights Reserved - Vest3.dk er udviklet og vedligeholdt af Niels Schjødt-Hansen for Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3